Mesafeli Satış Sözleşmesi

UYARI

İnternet sitemize üye olan ve alış veriş yapan her müşteri, tarafımızdan düzenlenmiş olan aşağıdaki satış sözleşmemizin tüm maddelerini başka bir ihbara gerek kalmadan okumuş ve kabul etmiş sayılır. CENTRUM DIŞ TİCARET ELEKTRONİK SAN VE TİC. LTD ŞTİ. MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ İş bu sözleşme 13.06.2003 tarih ve 25137 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Mesafeli Sözleşmeler Uygulama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik gereği internet üzerinden gerçekleştiren satışlar için sözleşme yapılması zorunluluğuna istinaden düzenlenmiş olup, maddeler halinde aşağıdaki gibidir. MADDE 1 – KONU İş bu sözleşmenin konusu, SATICI’nın, ALICI’ya satışını yaptığı, aşağıda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen ürünün satışı ve teslimi ile ilgili olarak 4077 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun-Mesafeli Sözleşmeleri Uygulama Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin kapsamaktadır. MADDE 2.1 – SATICI BİLGİLERİ Unvan: CENTRUM DIŞ TİCARET ELEKTRONİK SAN VE TİC. LTD ŞTİ. MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ Adres: Çobançeşme mah. Eren Sk. No:4-6 Yenibosna/İST.TÜRKİYE MADDE 2.2 – ALICI BİLGİLERİ Müşteri olarak www.cenmaxsatis.com  alışveriş sitesine üye olan ve/veya alışveriş yapan kişi. Üye olurken ve/veya alışveriş yaparken kullanılan adres ve iletişim bilgileri esas alınır. MADDE 3 – SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN BİLGİLERİ Malın/ Ürünün / Hizmetin türü, miktarı, marka/modeli, adedi, satış bedeli, ödeme şekli, siparişin sonlandığı andaki bilgilerden oluşmaktadır. MADDE 4 – GENEL HÜKÜMLER 4.1 – ALICI, Madde 3’te belirtilen sözleşme konusu ürün veya ürünlerin temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin tüm ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder. 4.2 – Sözleşme konusu ürün veya ürünler, yasal 30 günlük süreyi aşmamak koşulu ile her bir ürün için ALICI’NIN yerleşim yerinin uzaklığına bağlı olarak ön bilgiler içinde açıklanan süre içinde ALICI veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa teslim edilir. Bu süre ALICI’ YA daha önce bildirilmek kaydıyla en fazla 10 gün daha uzatılabilir. 4.3 – Sözleşme konusu ürün, ALICI’ DAN başka bir kişi/kuruluşa teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi/kuruluşun teslimatı kabul etmemesinden CenmaX Satış sorumlu tutulamaz. 4.4 – CenmaX Satış, sözleşme konusu ürünün sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri ve kullanım kılavuzları ile teslim edilmesinden sorumludur. 4.5 – Sözleşme konusu ürünün teslimatı için iş bu sözleşmenin imzalı nüshasının CenmaX Satış’a ulaştırılmış olması. Herhangi bir nedenle ürün bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, CenmaX Satış ürünün teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir. 4.6 – Ürünün tesliminden sonra ALICI’ya ait kredi kartının ALICI’nın kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşun ürün bedelini CenmaX Satış’a ödememesi halinde, ALICI’nın kendisine teslim edilmiş olması kaydıyla ürünün 3 gün içinde CenmaX Satış’a gönderilmesi zorunludur. Bu takdirde nakliye giderleri ALICI’ya aittir. 4.7 – CenmaX Satış mücbir sebepler veya nakliyeyi engelleyen hava muhalefeti, ulaşımın kesilmesi gibi olağanüstü durumlar nedeni ile sözleşme konusu ürünü süresi içinde teslim edemez ise, durumu ALICI’ya bildirmekle yükümlüdür. Bu takdirde ALICI siparişin iptal edilmesini, sözleşme konusu ürünün varsa emsali ile değiştirilmesini ve/veya teslimat süresinin engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesi haklarından birini kullanabilir. ALICI’nın siparişi iptal etmesi halinde ödediği tutar 10 gün içinde kendisine nakden ve defaten ödenir. 4.8 – Garanti belgesi ile satılan ürünlerden olan veya olmayan ürünlerin arızalı veya bozuk olanlar, garanti şartları içinde gerekli onarımın yapılması için CenmaX Satış’a gönderilebilir, bu takdirde kargo giderleri CenmaX Satış tarafından karşılanacaktır. 4.9 – İşbu sözleşme, ALICI tarafından imzalanıp CenmaX Satış’a  faks veya posta yoluyla ulaştırılmasından sonra geçerlilik kazanır. MADDE 5 – CAYMA HAKKI ALICI, sözleşme konusu ürünün kendisine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa tesliminden itibaren (7) gün içinde cayma hakkına sahiptir. Cayma hakkının kullanılması için bu süre içinde CenmaX Satış’a faks, mail veya telefon ile bildirimde bulunulması ve ürünün ilgili madde hükümleri çerçevesinde kullanılmamış olması şarttır. Bu hakkın kullanılması halinde, 3. kişiye veya ALICI’ya teslim edilen ürünün CenmaX Satış’na gönderildiğine ilişkin kargo teslim tutanağı örneği ile fatura aslının iadesi zorunludur. Bu belgelerin ulaşmasını takip eden 7 gün içinde ürün bedeli ALICI’ya iade edilir. Fatura aslı gönderilmez ise KDV ve varsa sair yasal yükümlülükler iade edilemez. Cayma hakkı nedeni ile iade edilen ürünün kargo bedeli ALICI tarafından karşılanır. Niteliği itibariyle iade edilemeyecek ürünler, tek kullanımlık ürünler, hızlı bozulan veya son kullanım tarihi geçen ürünler için cayma hakkı kullanılamaz. Ayrıca, tüketicinin özel istek ve talepleri uyarınca üretilen veya üzerinde değişiklik ya da ilaveler yapılarak kişiye özel hale getirilen mallarda tüketici cayma hakkını kullanamaz. Ödemenin kredi kartı veya benzeri bir ödeme kartı ile yapılması halinde tüketici, kartın kendi rızası dışında ve hukuka aykırı biçimde kullanıldığı gerekçesiyle ödeme işleminin iptal edilmesini talep edebilir. Bu halde, kartı çıkaran kuruluş itirazın kendisine bildirilmesinden itibaren 10 gün içinde ödeme tutarını tüketiciye iade eder. MADDE 6- SİPARİŞ İPTALİ Herhangi bir sebepten dolayı, verdiğiniz siparişi iptal etmek istediğinizde tek yapmanız gereken bize telefon veya sitemizin canlı destek  bölümünden ulaşmaktır. Siparişleriniz gerekçe ibraz etme zorunluluğu olmaksızın iptal edilecektir. Sipariş iptaliniz ürünün kargoya verilmesinden  sonra gerçekleştiği takdirde, kargo masrafı tarafınıza yansıtılacaktır. Lütfen siparişlerinizi iptal etmek istediğinizde, bize sipariş tarihi, sipariş numarası veya kullanıcı adınız ve ürün ismi gibi bilgilerinizi de iletiniz.

MADDE 7 – KARGO GÖNDERİMİ

cenmaxsatis.com sitesinden hafta içi  15:30Cumartesi 12:00‘ye  kadar verdiğiniz siparişleriniz aynı gün kargoya verilir. Belirtilen saatlerden sonra verdiğiniz siparişleriniz bir sonraki gün kargoya verilir.

İşbu sözleşmenin uygulanmasında, Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca ilan edilen değere kadar Tüketici Hakem Heyetleri ile CenmaX Satış’nın yerleşim yerindeki Tüketici Mahkemeleri yetkilidir. Siparişin sonuçlanması durumunda ALICI iş bu sözleşmenin tüm koşullarını kabul etmiş sayılacaktır.